Posted by on Feb 8, 2013 in | 0 comments

¡Xicra Edicions is already online!

It’s been a few months since the day on which Pau Castanyer, cofounder of Xicra Edicions, came to our studio to present us his new ambitious project: he wanted to create a publishing house with an online space for it’s cultural diffusion and to sell their works. The web design and programming of www.xicraedicions.cat has been a great challenge for us and we are delighted to welcome it online! Do not hesitate to dive into his three collections: La cantàrida (poetry), Viró (essay) and Tallanassos (comic).

web Xicra Edicions - www.xicraedicions.cat

Xicra Edicions are Joan Tomàs Martínez, Pau Castanyer and Miquel Albertí, and they introduce themselves as follows:

“Ja hem arribat. Som Xicra Edicions. I volem que aquest sigui també el teu projecte. Som aquí per oferir-te el que et pot oferir qualsevol editorial: llibres. Però no només això. Ens hem proposat una altra manera de fer-los, d’editar-los, de distribuir-los i de presentar-los. També volem proposar-te una altra manera de relacionar-te amb nosaltres. En aquest web hi trobaràs informació sobre els nostres productes i les nostres activitats, però també hi trobaràs un espai de difusió cultural.”

Xicra - No parlis amb la boca buida

Xicra Edicions | www.xicraedicions.cat | Web design